آخرین بروزرسانی : 2020-09-28
ساعت بروزرسانی :
نفت خام WTI
  • قیمت هر بشکه : 40.6 دلار (+0.35 دلار)
  • نفت خام برنت
  • قیمت هر بشکه : 42.43 دلار (+0.51 دلار)
  • نفت خام اوپک
  • قیمت هر بشکه : 41.61 دلار (-0.32 دلار)
  • نفت خام ایران
  • قیمت هر بشکه : 37.81 دلار (+22.72 دلار)